Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana radionica za pripremu poslovnog plana projekta Marginaliziranih grupa žena u Čapljini

U zgradi Gradske uprave Čapljina danas je održana druga po redu informativna radionica u okviru Poduzetničkog fonda za žene u okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama.

Na ovoj radionici kao što je i planirano odrađene su detaljne pripreme poslovnih planova aplikantica uz stručnu pomoć predstavnika Gradske uprave Čapljina zaduženih za projekt, te Mirne Jelčić izvršne direktorice Regionalne razvojne agencije za ekonomski razvoj Redah.
Cjelodnevna radionica održala se pod inicijativom Grada Čapljina – gradonačelnika dr. Smiljana Vidića i Agencije REDAH, te je imala za cilj jačanje kapaciteta aplikantica vezano za privatno poduzetništvo.

Poduzetnički fond za žene u Čapljini dio je trećeg ciklusa podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju njihovih biznisa koju pružaju zajednički USAID/PPMG i 9 jedinica lokalne samouprave.

Fond je osnovan početkom 2017. godine, a kroz njega je do sada podržano preko 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od oko 1.220.000 KM. Kreiranjem Fonda između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i jedinica lokalnih samouprava nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj poduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice, odnosno vlasnice registriranog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području grada Čapljina, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području grada Čapljina.

Minimalan iznos sredstava za koje jedna aplikantica/ili tim mogu aplicirati je 5.000 KM, dok je maksimalan iznos 10.000 KM.
Važno je da njihov budući posao bude u sektorima; proizvodnja, uslužne djelatnosti, poljoprivreda, intelektualne usluge, turizam, a za kojima postoji potreba u Čapljini te da realizacija biznisa ne ugrožava životnu sredinu.

Ovaj Javni poziv je otvoren od 12.6. 2020. godine, a prijem aplikacija će se vršiti zaključno s 27.7. 2020. godine na šalteru gradske uprave Čapljina ili poslati putem pošte na adresu:

Grad Čapljina – gradonačelnik
Stručna služba za lokalni ekonomski razvoj i EU integracije, ured br. 22
Trg kralja Tomislava bb
88300 Čapljina, BiH.

Pozivaju se sve zainteresirani žene, bez obzira da li su bile na obuci ili ne da se jave na ovaj Javni poziv ukoliko imaju poslovnu ideju.

Back to top
Skip to content