Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informativna radionica za Program podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena privukla veliki broj zainteresiranih

U Čapljini je danas održana „Informativna radionica za sudjelovanje u Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ sukladno raspisanom Javnom pozivu od 12.06.2020. godine od strane Grada Čapljina. Javni poziv za financiranje najboljih poslovnih planova zajedničkim sredstvima provode Grad Čapljina i USAID.

Inače, aktivnosti vezane uz ovaj poziv se provode u sklopu USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju marginaliziranih grupa žena. Javni poziv će služiti za podršku razvoju obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane.

Detalje javnog poziva predstavila je Ajka Rovčanin konzultantica na USAID-ovom programu podrške marginaliziranim grupama (PPMG) i Julijana Mikulić Jurković kontakt osoba za provođenje programa u ime Grada Čapljina. Na informativnoj radionici Programa podrške marginaliziranim grupama detaljno su pojašnjeni uvjeti Javnog poziva, načina apliciranja i popunjavanja aplikacijskog obrasca i drugih tehničkih detalja Javnog poziva.

Organizaciju ovog programa vodi Grad Čapljina na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Grada. Programom su definirane pojedinosti u smislu uvjeta za sudjelovanje na natjecanju, organizacija natjecanja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

Na javni poziv se mogu prijaviti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice, odnosno vlasnice registriranog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području grada Čapljina, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području grada Čapljina.

Minimalan iznos sredstava za koje jedna aplikantica/ili tim mogu aplicirati je 5.000 KM, dok je maksimalan iznos 10.000 KM.
Važno je da njihov budući posao bude u sektorima; proizvodnja, uslužne djelatnosti, poljoprivreda, intelektualne usluge, turizam, a za kojima postoji potreba u Čapljini te da realizacija biznisa ne ugrožava životnu sredinu.

Ovaj Javni poziv je otvoren od 12.6. 2020. godine, a prijem aplikacija će se vršiti do 27.7. 2020. godine.
Julijana Mikulić Jurković iz Stručne službe za lokalni ekonomski razvoj i europske integracije Grada Čapljina je kazala kako Program podrške marginaliziranim skupinama žena u razvoju biznisa ne predstavlja samo natjecanje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju svoja poduzeća ili obrt te da se ovim sredstvima motiviraju na samoupošljavanje vezano za poslove gdje žene već imaju znanja i sposobnosti, a sada će svoj posao moći registrirati i dati doprinos i svojoj obitelji i društvu.

Back to top
Skip to content