Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Čapljina sudjeluje u projektu “Hitna intervencija za starije osobe”

Grad Čapljina, u koordinaciji s Crvenim križem Čapljina te suradnji sa START fondacijom i Catholic Relief Services (CRS) provela je projekt “Hitna intervencija za starije osobe”.

Naime, project “Hitna intervencija za starije osobe” (Start FUND COVID-19) podržana je od strane Start fondacije a implementira ga CRS u suradnji s 15 gradova i općina u BiH.

Grad Čapljina je jedan od gradova koji je uložio napore u pripremi i apliciranju te u konačnici dobio pozitivan ishod. Cilj projekta je ublažiti tešku materijalnu situaciju starijih izoliranih osoba koja je izazvana COVID-19 virusom te podizanje svijesti o načinima zaštite i postupanju u slučaju zaraze virusom.

Ciljana skupina su starije, materijalno ugrožene osobe preko 65 godina, socijalni slučajevi i materijalno ugrožena domaćinstva.

Grad Čapljina je aplicirajući na projekt dobio osnovne potrepštine za 100 osoba. Paketi sadrže osnovne prehrambene artikle, sredstva za čišćenje i dezinfekciju, te se isti ovih dana dostavljaju na kućnu adresu potrebitim prema uputama Crvenog križa Čapljina.

Back to top
Skip to content