Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Interventne mjere za pomoć gospodarstvu na području grada Čapljine

Na 5. izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Čapljine vijećnici su usvojili paket Mjera za pomoć gospodarstvu na području grada Čapljine zbog epidemije koronavirusa.

Ovom odlukom utvrđuju se interventne mjere pomoći gospodarstvu na području grada Čapljina, koje su usmjerene suzbijanju i ublažavanju ekonomskih šteta uslijed epidemije koronavirusa Covid-19 u Federaciji BiH.

Pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada temeljem odluka stožera civilne zaštite oslobođene su plaćanja:

– zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Čapljina,
– zakupnine odnosno naknada za korištenje javne površine (stolovi ispred ugostiteljskih poslovnih prostora i sl.),
– naknada za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja na području grada Čapljina,
– naknada za reklamnu površinu – po m2 uz magistralnu cestu M-17 i M-6; uz regionalnu cestu; uz lokalnu cestu kroz naseljena mjesta Grada,
– naknada za postavljanje reklama na objekte.

Oslobađanje plaćanja se odnosi na obveze za period od 3 mjeseca, počevši od 01. 04.2020. godine s mogućnošću produljenja.
Korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Čapljina (zakupnina, koncesija) bit će, za period naveden u prethodnom stavku vraćen iznos naknade koji pripada Gradu Čapljina.

Nakon isteka ovog roka, a ovisno o rezultatima analize ekonomskih posljedica nastalih za gospodarstvo zbog zabrane rada, Gradsko vijeće će razmotriti mogućnost plaćanja ovih javnih davanja za navedeni period, putem obročne otplate, kao i mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja plaćanja.

Ovim mjerama nastoji se osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području Grada Čapljina te zadržavanje radnih mjesta.
Ova odluka će se mijenjati i dopunjavati u skladu s daljnjim razvijanjem situacije te odlukama stožera civilne zaštite.

Back to top
Skip to content