Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Danas, s početkom u 09:00 sati u Gradskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana je 5..izvanredna sjednica Gradskog vijeća Čapljina.

Većinom glasova Gradskog vijećnika usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Čapljina,
2. Izvješće o radu u 2019. godini Ustanove za kulturu „Knjižnica i kino Čapljina“,
3. Izvješće o radu u 2019. godini Osnovne škole „Čapljina“,
4. Izvješće o radu u 2019. godini Srednje škole Čapljina,
5. Izvješće o radu u 2019. godini Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“,
6. Izvješće o radu u 2019. godini Općinskog javnog pravobraniteljstva Čapljina,
7. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
8. Prijedlog odluke o načinu određivanja prosječne građevinske cijene za m² korisne stambene površine na području Grada Čapljina,
9. Prijedlog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih i rekonstruiranih po državnom projektu „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ ceb II i podprojektu BiH 6- državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa,
10. Prijedlog odluke o sufinanciranju prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području Grada Čapljina u 2020. godini,
11. Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina,
12. Prijedlog odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobraniteljstva u Čapljini,
13. Prijedlog odluke o usklađivanju Odluke o organiziranju i djelokrugu službi za upravu općine Čapljina,
14. Prijedlog odluke o promjeni statusa nekretnine u općoj uporabi,
15. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta JKP „Čapljina“,
16. Suglasnost na izmjene Statuta Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini,
17. Suglasnost na izmjene Pravila Osnovne škole „Čapljina“,
18. Prijedlog za imenovanje predsjednika Školskog odbora Osnovne škole „Čapljina“,
19. Zahtjev za razrješenje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čapljina (Vesna Šimunović),
20. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju zemljišta državnog vlasništva u K.O. Trebižat,
21. Prijedlog zaključka (provedba postupka davanja u zakup krovišta Gradske dvorane u Čapljini za postavljanje fotonaponskih elektrana,
22. Prijedlog za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta,

Na današnjoj 5. izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Čapljine, u ime Kluba vijećnika HDZ BiH, predsjednica kluba vijećnika HDZ BiH gđa Jelena Borovac tražila je dopunu dnevnog reda s dvije točke:

1. Mjere pomoći gospodarstvu na području grada Čapljine zbog epidemije koronavirusa,
2. Održavanje sjednica elektronskim putem.

Ove dopune dnevnog reda također su usvojene većinom glasova.

Back to top
Skip to content