Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 108.Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 52/09) i Odluke Općinskog vijeća Čapljina o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, broj01-06- 3908/19-1 od 22. svibnja 2019. godine (Narodni list općine Čapljina, broj 2/2019), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na
području Grada Čapljina u slijedećem K.O.Višići

JAVNI NATJEČAJ:

 

Back to top
Skip to content