Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o pokretanju postupka nabave

Odluka o pokretanju postupka nabave putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti

Odobrava se pokretanje postupka nabave roba: Nabava medicinskih maski za lice.

Za provedbu javne nabave osigurana su sredstva u proračunu grada Čapljine za 2020. godinu.

Javna nabava će se provesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti za nabavu radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama, pod zakonskim i internim aktima.

Odluka o pokretanju postupka

Back to top
Skip to content