Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova Asfaltiranje i betoniranje lokalnih cesta na području grada Čapljina

Odluka o izboru  za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova – Asfaltiranje i betoniranje lokalnih cesta na području grada Čapljina.

ODLUKA I OBAVIJEST asfaltiranje i betoniranje

Back to top
Skip to content