Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stipendije Fondacije Konrad Adenauer

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je javni poziv za dodjelu studentskih stipendija.

UVJETI ZA PRIJAVU:

-redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integriranih studija (sve studijske grupe) na nekom od sveučilišta i univerziteta u BiH u akademskoj 2019./2020.,

-aktivan volonterski angažman u društvu i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti, uključujući i prvi ciklus),

– kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

• ispunjen obrazac Fondacije Konrad Adenauer
• motivacijsko pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
• životopis
• uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij, tj. I i II ciklus) i potvrda o upisu u aktualni semestar
• uvjerenje o državljanstvu
• najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka o angažmanu)

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na sljedeću adresu:

Fondacija Konrad Adenauer Sagrdžije 41a 71.000 Sarajevo

Rok za dostavljanje prijava je 08.11.2019. (datum poštanskog pečata).

Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan najkasnije 30 dana po zatvaranju natječaja. Fondacija Konrad Adenauer raspisuje natječaj za dodjelu 15 stipendija i zadržava pravo dodijeliti i manji broj stipendija.

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije

https://www.kas.de/documents/270728/270777/Konkurs+za+stipendije.KAS.pdf/82331599-0033-4ddc-0006-fd9779c88a46?version=1.0&t=1571058578909   

na Facebook-stranici Fondacije i upitom na sarajevo@kas.de

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste.

 

Back to top
Skip to content