Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područja grada Čapljine

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na
području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Rješenja o određivanju članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima na području grada Čapljine, broj GN:105/19 i Zaključka za deficitarna zanimanja na prostoru grada Čapljine, broj GN:106/19, Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA ČAPLJINE

1.Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta,
koji imaju prebivalište na području grada Čapljina, počevši od II (druge) godine studija i to:

-studenti čiji je prosjek ocjena na prethodnoj godini studija 4 i više, odnosno 9 i više,
-student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
-studenti deficitarnih zanimanja (medicina, arhitektura, stomatologija, farmacija, logopedija i defektologija),
-student bez oba roditelja,
-studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
-student – tjelesni invalid 90 % i više.

2.Uz prijavu student treba priložiti:

a)uvjerenje fakulteta o upisanoj redovnoj godini ili semestru studija;
b)uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student – dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
c)uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini – student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
d)izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,
e)kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju,
f)rješenje Centra za socijalni rad da je student – tjelesni invalid 90% i više,
g)ovjerena preslika osobne iskaznice i
h)potvrda banke o transakcijskom računu studenta.

3.Prijave s dokumentima slati na adresu:

GRAD ČAPLJINA
GRADSKA UPRAVA
TRG KRALJA TOMISLAVA BB
88 300 ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima»

ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

4.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

5.Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o
davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 14. studenoga 2019. godine priložiti u zgradu gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.

Natjecaj za akademsku 2019-2020

Back to top
Skip to content