Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o javnoj raspravi o utvrđenom Nacrtu statuta Grada Čapljina

Odbor za statutarno-pravna pitanja, postupajući po zaključku Gradskog vijeća Čapljina broj: 01-02-4984/19-1 od 19. srpnja 2019. godine i sukladno članku 100. Poslovnika Općinskog vijeća Čapljina (Narodni list općine Čapljina broj 8/2005), na sastanku održanom 08. kolovoza 2019. godine, u cilju provedbe javne rasprave prije utvrđivanja Prijedloga statuta Grada Čapljina utvrdio je i objavljuje

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani grada Čapljina, kao i drugi subjekti koji djeluju na prostoru grada Čapljina da se, u cilju donošenja Statuta Grada Čapljina provodi javna rasprava o utvrđenom Nacrtu statuta Grada Čapljina.

Utvrđeni Nacrt statuta Grada Čapljina bit će izložen, na oglasnoj ploči Grada u zgradi Grada i na web stranici Grada (www.capljina.ba).

Građani mogu svoje sugestije i prijedloge s obrazloženjima, predavati u pisanoj formi do 13. rujna 2019. godine.

Sugestije i prijedlozi se predaju, a mogu se dobiti i dodatne informacije, u sobi broj 20 u zgradi Grada svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati.

Pozivaju se građani grada Čapljina da svojim sudjelovanjem u raspravi aktivno sudjeluju u utvrđivanju konačnog teksta Statuta Grada Čapljina.

Obavijest javna rasprava Statut 19hrv.

Obavijest Odbora Statut rasprava bos.19

Statut Grada 1hrv.

Statut grada bos. 19

Back to top
Skip to content