Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izmjeni naziva

Obavještavamo sve subjekte koji su u poslovnim, službenim i drugim odnosima sa jedinicom lokalne samouprave Čapljina, da je jedinica lokalne samouprave Čapljina, sukladno Zakonu o Gradu Čapljina (Službene novine F BiH, broj 30/2019) i Statutarnoj odluci grada Čapljine (Narodni list Grada Čapljina, broj 1/2019) promijenila naziv „Općina Čapljina“ u naziv „Grad Čapljina“.

Ističe se, da je, sukladno nastaloj promjeni, potrebno prilagoditi i vaše akte, prijepisku, kao i ostalu dokumentaciju koja proizlazi iz odnosa sa ovom jedinicom lokalne samouprave, novonastalom stanju.

Obavijest bankama Grad Čapljina

Back to top
Skip to content