Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu lož-ulja

Temeljem članka 64.stavak 1.točke a),članka 70.stavak 1.,3., i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), te preporuke Povjerenstva za javnu nabavu, broj ON:295/19-12 od 9.srpnja 2019.godine, po otvorenom postupku za nabavu roba – Nabava i sukcesivna isporuka lož-ulja za potrebe općine Čapljina, Osnovnih škola i Ustanova čiji je osnivač općina Čapljina tijekom sezone grijanja u 2019./2020.godini, Načelnik općine Čapljina – Ugovorno tijelo,
donijelo je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA

Back to top
Skip to content