Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na prezentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava za inovativne poslovne subjekte u BiH

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo u suradnji sa lokalnim partnerima poziva vas na prezentaciju 4. javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru „Challenge to Change“ projekta. Poziv je usmjeren prema svim poslovnim subjektima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za start-up iznosi 10.000,00 EUR, a za mikro, mala i srednja poduzeća do 250 zaposlenih 30.000,00 EUR, s tim da moraju osigurati i vlastito sudjelovanje u iznosu od minimalno 50%.

Grant sredstva osigurana su kroz „Challenge to Change“ – C2C program koji provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća Banja Luka, a financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida/Ambasada Švedske u BiH.

U prezentaciji će se dati osnovne smjernice o uvjetima prijave i pojasniti koraci za on-line prijavu. Na kraju će se sudionicima omogućiti da postave specifična pitanja.

Prezentacija javnog poziva će se održati 27.06.2019. godine, u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH u Mostaru (ul. Kneza Domagoja br.12) sa početkom u 10 sati.

Molimo da vašu nazočnost prezentaciji potvrdite najkasnije dan prije održavanja info dana, putem e-maila: o.pervan@kfbih.com  ili telefona: 036/ 322-520

Više informacija o projektu i javnom pozivu potencijalni aplikanti mogu dobiti na internet stranici: www.c2c.ba.

 

Back to top