Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o podnesenom zahtjevu za izdavanje Predhodne vodne suglasnosti

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, na temelju člana 124. Zakona o vodama („Sl. Novine FBiH“ broj: 70/06) i člana 21. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl. Novine FBiH“ broj: 31/15),  dana 23.05.2019. godine daje sljedeće

Obavijest o podnesenom zahtjevu za izdavanje Predhodne vodne suglasnosti

Agencija za vodno podrucje – Mostar

Back to top
Skip to content