Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na 15. sjednici Općinsko vijeća vijeće počelo funkcionirati kao Gradsko vijeće Čapljina

Danas, je s početkom u 10:00 sati u dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 15. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.

Većinom glasova vijećnika usvojeno je šesnaest točaka dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Čapljina za 2018. godinu,
3. Izvješće o radu Ustanove za kulturu „Knjižnica i kino Čapljina“ za 2018. godinu,
4. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čapljina za 2018. godinu,
5. Izvješće o radu Ustanove za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ za 2018. godinu,
6. Izvješće o radu Doma zdravlja Čapljina za 2018. godinu,
7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čapljina za 2018. godinu,
8. Izvješće o radu Crvenog križa Čapljina za 2018. godinu,
9. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Čapljina za period 01.01. do 31.03.2019. godine,
10. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacijskog plana Tasovčići,
11. Prijedlog odluke o provedbi izmijenjenog i dopunjenog Regulacijskog plana Tasovčići (prilog cd),
12. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta,
13. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina državnog vlasništva- davanje suglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnina,
14. Donošenje odluke o cijeni smještaja u Domu za stare i iznemogle osobe „Domanovići“,
15. Prijedlog statutarne odluke Grada Čapljina,
16. Prijedlog odluke o pečatu Grada Čapljina.

Od 15. točke dnevnog reda „Prijedlog statutarne odluke Grada Čapljina“, Općinsko vijeće je počelo funkcionirati kao Gradsko vijeće Čapljina.

Kronologija postupka proglašenja i dobivanja statusa grada:

Na trećoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 3.3.2017.godine usvojena je inicijativa načelnika općine i donesena Odluka o pokretanju postupka proglašenja Općine Čapljina gradom (broj: 01-06-1059/17) čime je jasno izražena volja i stav Općinskog vijeća da Općina Čapljina dobije status Grada.

Vlada FBiH je 27. svibnja 2017. na 100. sjednici prihvatila je inicijativu općine Čapljina za pokretanje postupka proglašenja Čapljine gradom, koju je dostavio načelnik ove općine.

Pravni temelj za donošenje Odluke o proglašenju Općine Čapljina gradom je članak 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 49/06 i 51/09). U smislu ovog članka, pozivamo se na stavak: „Izuzetno od uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka, gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja“.

Čapljina je grad koji je stasao planski. Uz mnogobrojne prirodne ljepote, zemljopisni položaj i urbanu fizionomiju, Čapljina se može pohvaliti sa devet nacionalnih spomenika: Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo; Stari grad u Gabeli; Rimska vila u Višićima; Stari grad Počitelj (na tentativnoj listi UNESCO-a za upisu svjetsku baštinu); Stari most u Klepcima; Crkva preobraženja Hristovog u Klepcima; Pašića kula s dvorima u Bivoljem Brdu; Crkva uspenja sv. Bogorodice u Gabeli i Kulina u Dračevu. Zbog svega navedenog mnogi s razlogom svrstavaju grad Čapljinu među najljepše gradove u Bosni i Hercegovini.

Pored navedenih nacionalnih spomenika na privremenoj listi nacionalnih spomenika od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika još su: Crkva sv. Franje Asiškog u samom središtu grada, Crkva sv. Stjepana u Gabeli i Park prirode Hutovo blato.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 28. veljače 2018. podržao prijedlog Zakona o gradu Čapljina te je isti proslijeđen Domu naroda Parlamenta Federacije BiH koji je 1. travnja 2019. prihvatio prijedlog Zakona o gradu Čapljini.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o Gradu Čapljini koji je objavljen 08. svibnja 2019. u Službenim novinama Federacije BiH. Zakon je stupio na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenim novinama tj. 16. 05. 2019. godine te se taj datum računa kao Dan proglašenja Čapljine Gradom.

 

Back to top
Skip to content