Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Čapljina zajedno s Federalnim ministarstvom kulture i sporta/Zavod za zaštitu spomenika završila projekt hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na Starom mostu u Klepcima

Danas je izvršena primopredaja radova vezao za hitne konzervatorsko-restauratorske mjere sanacije na Starom mostu u Klepcima na rijeci Bregava. Primopredaji su nazočili direktor Zavoda za zaštitu spomenika FBiH gosp. Ante Vujnović, pomoćnika direktora Zavoda za zaštitu spomenika gosp. Robert Sterdar, voditelj gradilišta izvođača radova kompanije Neimari gosp. Ensar Mulaomerović, i vlasnik kompanije Neimar Ramiz Mulaomerović, gđa. Julijane Mikulić Jurković, Služba za lokalni ekonomski razvoj i europske integracije grada Čapljina te gđa Mirela Šetka Prlić imenovani nadzorni inženjer kompanije Ekoplan.

Utvrđeno je kako su svi radovi izvedeni stručno i kvalitetno, sukladno projektu hitnih restauratorskih radova i izvedbenim detaljima odobrenim od projektanta i Zavoda za zaštitu spomenika F BiH te prema važećim propisima i tehničkim standardima za ovu vrstu radova.
Projekt je Čapljini odobrio Zavod za zaštitu spomenika, a financiran je većim dijelom od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalno ministarstvo kulture i športa te dijelom od strane grada Čapljine.

Most u Klepcima jedan je od najstarijih objekata te vrste u Bosni i Hercegovini. Tijekom proteklih 30 godina nije bilo restauracije spomenika te su ovim projektom hitne konzervacije i restauracije Starog mosta u Klepcima zaustavljeno propadanje mosta i ostvareni su uvjeti za daljnje aktivnosti koje su potrebne za potpunu sanaciju i rekonstrukciju.

Hitnim mjerama obnove i zaštite uklonjene su prijetnje koje su se odnosile na desni upornjaka, tj. krilne zidove na desnoj obali; zaštićen je luk od negativnog utjecaja od procjeđivanja vode restauracijom kaldrme, most je očišćen od i zaštićen od negativnih utjecaja vegetacije te su prikupljani izvorni dijelovi mosta koji su pali u rijeku.

Stari most u Klepcima je most sa vrlo elegantnom konstrukcijom svoda i specifičan je zbog lučnog raspona 17,52 m (strijela luka iznad najnižeg vodostaja 6,30 m i produžava se oko 1,0 m ispod površine vode). Specifičnost mosta je najveći raspon ovog tipa mostova na ravničarskim rijekama.
Imajući u vidu činjenicu da su na ovom mjestu otkrivene trase cesta iz ranijih perioda, vjerojatno je na današnjem mjestu postojao rimski most., gdje je 1517. godine hercegovački Sandžak-beg Mustafa- beg izgradio je današnji most, koji je 150 godina kasnije obnovljen. Graditelj i legator iz tog perioda bio je Šišman Ibrahim –paša.
Sada kada je spriječena devastacija Starog mosta u Klepcima, može se nastaviti s narednim aktivnostima koje su potrebne za potpunu sanaciju i rekonstrukciju mosta i njegovoj konačnoj funkciji vezanoj za brendiranje lokaliteta, korištenju u edukacijske, kulturne i turističke svrhe.

Back to top
Skip to content