Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Čapljina

Danas, je s početkom u 10:00 sati u Općinskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 13. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.

Većinom glasova općinskih vijećnika usvojeno je devetnaest točaka dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Izvješće o radu Srednje škole Čapljina za 2018. godinu,
3. Izvješće o radu Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini za 2018. godinu,
4. Izvješće o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići za 2018. godinu,
5. Izvješće o radu Osnovne škole „Čapljina“ za 2018. godinu,
7. Izvješće o radu Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina“ d.o.o. za 2018. godinu,
8. Izvješće o radu Javnog poduzeća „Športsko središte Čapljina“ d.o.o. za 2018. godinu,
9. Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d.o.o. za 2018. godinu,
10. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Čapljina za period 01.01. do 31.12.2018. godine,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna općine Čapljina za 2019. godinu,
12. Prijedlog odluke o kriterijima, uvjetima, i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje,
13. Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Čapljina,
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova tijela upravljanja pojedinih ustanova čiji je osnivač Općina Čapljina,
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
16. Prijedlog odluke ( prijenos sredstava Dječjem vrtiću),
17. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Čapljina,
18. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina državnog vlasništva u K.O. Čapljina, K.O. Gorica- davanje suglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnina,
19. Prethodna suglasnost za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Čapljina,
20. Prethodna suglasnost za imenovanje V.D. ravnatelja JKP „Čapljina“ d.o.o. Čapljina.

Back to top
Skip to content