Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka i zapisnik o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu radova: Sanacija postojećeg urušenog zida i izgradnja novog potpornog ogradnog.

 Odluka sanacija zida

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

Back to top
Skip to content