Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Čapljina s Federalnim ministarstvom kulture i športa/Zavod za zaštitu spomenika kreće s Projektom konzervatorsko restauratorskih radova na Starom mostu Klepci

Danas je u općini Čapljina održan sastanak v.d. pomoćnika direktora Zavoda za zaštitu spomenika gosp. Robert Sterdara, voditelja gradilišta izvođača radova kompanije Neimari gosp. Ensara Mulaomerovića, Predraga Kožulja – pomoćnika voditelja gradilišta i gđe. Julijane Mikulić Jurković, Služba za lokalni ekonomski razvoj i europske integracije općine Čapljina kako bi se označio početak Projekta hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na Starom mostu u Klepcima.

Općina Čapljina je preuzela inicijativu, uradivši Projekt hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na Starom mostu u Klepcima te zatražila suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika koji je isti i odobrio. Projekt je financiran sredstvima Federalnog ministarstva kulture i športa.

Most u Klepcima jedan je od najstarijih objekata te vrste u Bi iH. Projektom hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na Starom mostu u Klepcima zaustaviti će se propadanje mosta te će se težiti ispunjavanju uvjeta za daljnje aktivnosti koje su potrebne za potpunu sanaciju i rekonstrukciju.

Rješenjem Zavoda za zaštitu kulturno‐historijskog i prirodnog naslijeđa BiH br. 1295/50 od 09. listopada 1950. godine, objekt je stavljen pod zaštitu države. Rješenjem br. 02‐675‐3 od 18. travnja 1962. godine, objekt je upisan u registar nepokretnih spomenika kulture.
Prema Prostornom planu BiH do 2002. godine objekt je zbog svojih iznimnih oblikovnih vrijednosti vrednovan kao dobro I kategorije. Odlukom o Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika od 21.01.2003. godine objavljenoj
u „Službenom glasniku“ br 12/03 most je u kategoriji povijesnih građevina proglašen
nacionalnim spomenikom. Odlukom su dozvoljeni konzervatorsko‐restauratorski radovi na
mostu.

Hitne mjere obnove i zaštite će se usredotočiti na:

‐ Stabilizaciju desnog upornjaka, tj. krilnih zidova na desnoj obali;
‐ Zaštitu luka od negativnih utjecaja od procjeđivanja vode restauracijom kaldrme
‐ Zaštita mosta od daljnjih negativnih utjecaja vegetacije;
‐ Prikupljanje i očuvanje izvornih dijelova mosta koji su pali u rijeku.

Stari most u Klepcima je most sa vrlo elegantnom konstrukcijom svoda koja podsjeća na svod Starog mosta u Mostaru, ali je dodatno specifičan zbog lučnog raspona 17,52 m (strijela luka iznad najnižeg vodostaja 6,30 m i produžava se oko 1,0 m ispod površine vode). Specifičnost mosta je najveći raspon ovog tipa mostova na ravničarskim rijekama.

Imajući u vidu činjenicu da su na ovom mjestu otkrivene trase cesta iz ranijih perioda, vjerojatno je na današnjem mjestu postojao rimski most, gdje je 1517. godine hercegovački Sandžak-beg Mustafa- beg izgradio je današnji most, koji je 150 godina kasnije obnovljen. Graditelj i legator iz tog perioda bio je Šišman Ibrahim –paša.

Današnji početak radova je sastavni dio ne samo sprječavanje devastacije Starog mosta u Klepcima nego i rad na brendiranju lokaliteta, njegovom očuvanju i zaštiti, korištenjem u edukacijske, kulturne i turističke potrebe.

 

Back to top
Skip to content