Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općina Čapljina spremno dočekuje nove investitore – pokrenut e-Registar i predstavljen Investicijski profil

U organizaciji općine Čapljina danas je označen završetak implementacije ključnog dijela aktivnosti Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okružja na lokalnoj razini– LIFE, što ga, u ovoj općini, provodi Međunarodna financijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a financira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovom je prigodom pokrenut Elektronski registar općine Čapljina, kao izravan rezultat ukupnog pojednostavljenja i usklađivanja svih administrativnih postupaka provedenih Projektom LIFE. E-registar sada, na jednom mjestu, nudi sve potrebne informacije o tome koja je općinska služba nadležna za određeni postupak, koju je dokumentaciju potrebno priložiti za njegovo pokretanje, koliko će postupak koštati i u kojem će roku biti riješen. E-registar omogućuje preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, što također gospodarskim subjektima i građanima olakšava pristup uslugama općine, te značajno unapređuje transparentnost i predvidivost rada općinske uprave. E-registar općine Čapljina od danas je dostupan na www.eregistar.capljina.ba .

Racionalizacijom propisa i smanjenjem iznosa administrativnih pristojbi, povećava se učinkovitost i konkurentnost čapljinskog gospodarstva, što će potaknuti investicijsku aktivnost. Uštede u novcu i vremenu ostvarene su smanjenjem iznosa administrativnih pristojbi za podnošenje zahtjeva Općini, smanjenjem broja dokumenata potrebnih za pokretanje postupaka ili njihovim pribavljanjem po službenoj dužnosti od strane Općine, te ukupnim skraćenjem vremena potrebnog za rješavanje potpunog zahtjeva. U prosjeku, rokovi za rješavanje skraćeni su za 37 posto, a u slučaju građevne dozvole čak i 50 posto. To znači da Općina sada izdaje građevnu dozvolu investitoru u roku 30 dana od trenutka podnošenja kompletiranog zahtjeva, u odnosu na 60 dana koliko je trebalo prije provedbe reformi LIFE.

Projektom LIFE uspostavljen je i podržan rad Mehanizma koordinacije za suradnju s privatnim sektorom putem kojeg su lokalni gospodarstvenici institucionalno uključeni u dijalog s općinskom administracijom, te aktivno sudjeluju u procesu kreiranja rješenja za poboljšanje poslovnog ozračja u svojoj općini. Unaprijeđen je sustav servisiranja investitora po načelu „sve na jednom mjestu“. Nadalje, u suradnji s timom stručnjaka pripremljen je i sveobuhvatni Investicijski profil općine Čapljina koji objedinjuje konkretne projektne prijedloge, s istaknutim lokacijama, njihovim potencijalima, uz napomenu kakvu potporu investitor može očekivati ukoliko se odluči za realizaciju pojedinih projekata. Investicijski profil općine Čapljina dostupan je na https://capljina.ba/2018/11/20/investicijski-profil/ .

Unapređenjem predvidivosti rada općinskih službi uspostavom E-registra, jednostavnijim, i jeftinijim administrativnim procedurama i skraćenjem rokova njihovog rješavanja, te pripremom projekata predstavljenih u Investicijskom profilu, općina Čapljina će pružati bolju uslugu svojim građanima, olakšati poslovanje tvrtkama i spremno dočekati sve zainteresirane investitore.

 

Back to top
Skip to content