Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv transfer statusna pitanja branilaca i članova obitelji

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na sjednici održanoj prošlog tjedna usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih obitelji, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM. Ovaj Program rezultat je Sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te jasnog opredjeljenja Vlade FBiH da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju.

 

1 Javni poziv za  transfer statusna pitanja por br i čl nj por za 2018 godinu

1 a Obrazac zahtjeva za dodjelu jnp za statusna pit bor bosanski j

1 b  Obrazac zahtjeva za dodjelu jnp za statusna pit boraca hrvatski j

2  javni poziv za maloljetne br projekti prekvalifikacije 2018 godina

2 a   Obrazac zahtjeva maloljetne projekti prekvalif bosanski j

2 b Obrazac zahtjeva maloljetni br projekti prekvalif hrvatski j

 

Naslovna

Back to top
Skip to content