Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uspostava i zamjena zemljišne knjige za naselja Čeljevo i Tasovčići

Na temelju članka 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Čapljini

NAJAVLJUJE
USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE
ČELJEVO, TASOVČIĆI, TRNČINA, VELJA MEĐA

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Čeljevo, Tasovčići, Trnčina, Velja Međa po novom premjeru da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Čapljini, oglasnoj ploči Zemljišno knjižnog ureda suda, u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku BiH“ i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišno-knjižnog uloška.

Osobe koje tvrde da polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu gore navedeni rok na lični/osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze koje nisu mogli da pribave u 60 dana.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koju posjeduje zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Čapljini.

Kroz projekt sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i to KPU-Čeljevo, Tasovčići, u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU katastarskih općina koja je predmetom sistemskog ažuriranja da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KUP-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u iste u gore navedenim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjemu elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljšne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljšne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ u zemljišno knjižnom uredu provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična/osobna predaja podneska sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini na adresi, Ulica Zrinsko-franskopanska Čapljina svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Čapljini, Ulica Ruđera Boškovića 12, 88300 Čapljina.

Broj:053-0-Su-18-000 840
09.listopada 2018.godine
Čapljina

Back to top
Skip to content