Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv za sudjelovanje u okruglom stolu “Žena u politici i na rukovodećim funkcijama”

Općina Čapljina u partnerstvu s Vladom Švicarske, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, UNDP-om i Međunarodnom organizacijom za migracije realizira projekat Uvrštavanja koncepta migracije i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u BiH – „Dijaspora za razvoj“
U sklopu projektnih aktivnosti žena iz dijaspore gđa. Željka Šecerbegovic koja je rođena u Bosanskoj Krupi a već 26 godina živi i radi u Danskoj boraviti će u općini Čapljina te kroz praktične primjere prenositi znanja i vještine žena na rukovodećim funkcijama.
Cilj projekta je kroz obuke, radionice, prezentacije i okrugle stolove potaknuti svijest žena i pomoći im u aktivnom učešću u politici i donošenju odluka, te mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina, kao i uspostava mehanizma za prijenos znanja i vještina iz iseljeništva u BiH.
S obzirom da se ŽENE koje grade svoju karijeru često susreću s mnogim izazovima i poteškoćama u stvaranju autoriteta pozivam Vas da se pridružite realizaciji projektnih aktivnosti.

UTORAK: 06.11.2018. god.
18:00 h okrugli stol Hotel Mogorjelo (mala dvorana)

Back to top