Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Čapljina

Danas, je s početkom u 10:00 sati u Općinskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 12. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.

Točke dnevnog reda bile su:

1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna općine Čapljina u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine,
3. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna općine Čapljina u razdoblju od 01.01 do 30.09. 2018. godine,
4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu,
5. Prijedlog Odluke o suradnji s gradom Požega i gradom Velika Gorica,
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacijskog plana „Gospodarska zona Tasovčići“ (prilog dvd),
7. Prijedlog Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Čapljina,
8. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korištenja (Zavod za zapošljavanje),
9. Prijedlog Odluke o postupanju realizaciji projekta navodnjavanja i odvodnje područja „Višićka kaseta“,
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Športsko središte Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
11. Prijedlog Odluke o upravnim pristojbama općine Čapljina s tarifom,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za postavljanje reklama u općini Čapljina,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacija i uvjeta i načina postavljanja reklamnih panoa i/ili displeja na području općine Čapljina,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i uvjeta za postavljenje reklama na objekte u gradu Čapljini,
15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad Povjerenstva za tehnički pregled objekata,
16. Izvješće o provedenoj proceduri za imenovanje članova Povjerenstava za žalbe,
17. Statut Doma zdravlja Čapljina, davanje suglasnosti,
18. Prijedlozi za reguliranje dodjela zemljišta,

Sve točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Back to top
Skip to content