Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana znanstveno stručna konferencija „Voda i život“

Imajući u vidu kompleksnost vodnog područja na prostoru općine Čapljina kao i cijele Hercegovine danas se u hotelu Mogorjelo u Čapljini održala znanstveno – stručna konferencija na temu „Voda i život“.

Cilj konferencije je unaprijediti kvalitetu zaštite voda i zaštite okoliša, te educirati javnost i zainteresirane skupine te iznalaženje najboljih rješenja koja će donositeljima odluka dati konkretne preporuke za bolje upravljanje i zaštitu vodnih resursa ovog i šireg područja Hercegovine. Okupljanjem različitih interesnih skupina iz gospodarskog, privatnog i nevladinog sektora, znanstvenog područja kao i federalnih i državnih institucija pridonijet će uspješnijem dijalogu u području upravljanja, zaštite i monitoringa voda.

Premijer Vlade HNŽ-a dr. Nevenko Herceg koji je uz općinu Čapljina pokrovitelj ove konferencije uvodnim riječima svečano je otvorio konferenciju, pozdravio sve nazočne te se zahvalio predavačima, naglasivši kako je uvjeren da će ova konferencija u veliko pomoći pri iznalaženju rješenja trenutno gorućeg problema.

Premijer Herceg je također kazao : Kada je riječ o ovom sazivu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije moram kazati kako mi ne samo što znamo vrijednost voda, nego u kreiranju javnih politika o vodama pozorno slušamo preporuke znanosti i struke. Dokaz tome je i ova konferencija koja snažno doprinosi širenju znanstvenih spoznaja o kršu i stanju vodnih resursa na ovom izrazito osjetljivom području, te predstavlja dobru osnovu za uspostavu još učinkovitijeg modela upravljanja resursima voda. Svoje odluke u oblasti vodne politike i njihovoj implementaciji u praksi, Vlada HNŽ pokušava temeljiti upravo na prepoznavanju i poznavanju vrijednosti vode kao preduvjeta našeg života, kulture i gospodarske moći. Princip kojega se pridržavamo na tragu je Dablinske konferencije o vodama i okolišu kojom je voda okarakterizirana kao ograničeni izvor i ekonomsko dobro čijem očuvanju treba težiti i kojim treba upravljati na način da se ne ugroze interesi budućih generacija. Upravo u cilju zaštite zdravlja i interesa sadašnjih i budućih generacija, neophodno je spriječiti zagađenje vodnih resursa, što zahtijeva odgovornost svih nas. Stoga koristim i ovu priliku da upozorim na prijetnje od onečišćenja i zagađenja voda kao ozbiljan problem budućeg korištenja nekih vodnih resursa zbog potencijalne mogućnosti zagađenja u prehrambenom lancu. Iako mi u HNŽ-u još uvijek imamo vode relativno dobre kvalitete, ne smiju se ignorirati problemi krških izvora i specifičnosti područja delte rijeke Neretve, njezinog sliva kao i sliva rijeke Trebišnjice gdje su vodoopskrbni izvori pod povremenim utjecajem mora ili opterećenja iz gornjih dijelova sliva. Na koncu, u dobroj vjeri kako će konferencija ispuniti naša očekivanja da, u ZAJEDNIŠTVU i učeći jedni od drugih, pronađemo najbolja rješenja za učinkovito upravljanje, ali i zaštitu vodnih resursa u ovim našim krškim područjima, zahvaljujem vam na pozornosti sa željom da konferencija „VODA I ŽIVOT“, koji imam čast proglasiti otvorenim, protekne u ugodnom i prijateljskom ozračju. “

Načelnik općine Čapljina Dr. Smiljan Vidić je kazao kako je cilj Konferencije kroz prezentacije, stručna predavanja i iskustva iz okruženja promovirati dobre prakse i načine zaštite voda. Temom zaštite voda dotiče se trenutno gorućeg problema. Vode su proglašene općim dobrom i kao takve su pod posebnom zaštitom države, entiteta, županija, jedinica lokalne samouprave. Konferencija će okupiti stručnjake iz polja zaštite voda i okoliša te animirati studente kroz izbor najljepših fotografija na temu „Voda i život“. Konferencijom „Voda i život“ želimo nastaviti započete aktivnosti vezano za jačanje javne svijesti o značaju zaštite voda kazao je dr. Smiljan Vidić načelnik Općnie Čapljina.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u svom izlaganju pribliđio nam je Zakonski okvir o vodama i o zaštiti voda. Osvrnuo se na Županijske i Federalne zakone, te na konkretnim primjerima pokazao i realizaciju Zakona i njegovih okvira.

U Konferenciji „Voda i život“ sudjelovala je i gđa. Elizabeta Ko, pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike RH koja je nadležna za rad Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora. Gđa Kos iznijela je iskustva RH o pomenutoj temi, te načine na koje se RH bori s istom, također je s nazočnima podijelila aktivnosti i projekte na kojima Ministarstvo radi u zaštiti voda.

Konferencija je podijeljena na dva panela.
U prvom panelu pod nazivom „Zaštita voda, problem onečišćenja voda“ govorili su:
Elizabeza Kos – pomoćnica ministra , Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH; Dr. Davorin Kozomara; Mirko Šarac – Agencija za vodno područje Jadranskog mora, prof.dr.sc. Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo i Dr. sc. Omer Kovčić, JP Spreča.

U prvom panelu razjasnilo se više tema koje su usko vezane za zaštitu vode, odnosno o problemima onečišćene vode koja najviše utječe na ljudsko zdravlje.

U drugom panelu obrađivala se tema „Zaštita voda, mjere i aktivnosti“ a uz panelistu načelnika općine Čapljina dr. Smiljana Vidića koji je govorio o konkretnim aktivnostima Jedinice lokalne samouprave na širu društvenu zajednicu i o odlagalištu otpada „Ada“ govorili su: studenti sa Univerziteta u Sarajevu na temu otpadne vode iz farmaceutske industrije, te Mirko Šarac – Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Marlena Ćukteraš – udruga Lijepa naša i Zdenko Mimica – Mareco

Također, u sklopu konferencije nagrađeni su i studenti koji su napravili najbolje fotografije na temu „Voda i život“.

Važno je napomenuti kako je odaziv studenata bio velik pa je prijavljeno više od stotinu fotografija. Stručni žiri odabrao je najbolje.

Prve tri nagrade za najbolje fotografije osvojili su: Dolores Udženija koja je osvojila prvu nagradu, Franjo Bošnjak koji je osvojio drugu nagradu i Mirza Imamović treću nagradu.

Back to top
Skip to content