Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs/natječaj za stipendiranje učenika koju se školuju za deficitarna zanimanja koji je otvoren do 14. rujna 2018. godine .

Uz Zahtjev za uključivanje u projekt potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za učenika

2. Potvrda o prebivalištu roditelja ili staratelja (CIPS)

3. Potvrda o statusu redovnog učenika /izdaje škola/

4. Ovjerena kopija svjedočanstva iz prethodno završenog razreda

5. Izjava da podnositelj zahtjeva ne prima stipendiju od drugog davaoca stipendije /potpisana osobno od roditelja ili staratelja/

6. Kućna lista sa podacima o godini rođenja svakog člana domaćinstva

7. Dokazi o obiteljskom standardu
– uvjerenje ili druga isprava o prosječnom osobnom dohotku u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove domaćinstva;
– ovjerena kopija posljednjeg odreska mirovine za sve članove domaćinstva, korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje i inozemstva;
– uvjerenje od službe za zapošljavanje za sve članove domaćinstva koji su neuposleni, a ukoliko neuposleni član domaćinstva nije na evidenciji službe za zapošljavanje treba dostaviti Izjavu da nema primanja

8. Kopiju Odluke o popisu deficitarnih zanimanja objavljenu u službenom glasilu općine/grada
koju pripremljenu (kopiran i ovjeren Zaključak i objavu iz Narodnog lista Općine Čapljina gdje se kao deficitarna zanimanja na prostoru općine utvrđuju: konobar, kuhar, frizer, brijač, obućar, postolar, kemijski čistač, metalski stručnjak, građevinar, poljoprivredni tehničar, elektrotehničar, električar, vodoinstalater, automehaničar, autoelektričar, medicinski tehničar) možete preuzeti u zgradi Općine Čapljina, prizemlje, Info desk, Trg kralja Tomislava, 88 300 Čapljina), svakim radnim danom od 7-15 sati.

U dodatku možete preuzeti sljedeće dokumente vezane za natječaj/konkurs:

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na poleđini koverte obvezno navesti:
– ime podnositelja prijave;
– adresu i kontakt telefon:

 

 

 

 

Back to top
Skip to content