Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o planu upravljanja okolišem i društvenim aspektima

JP Ceste FBiH poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Čapljina i naselja koja gravitiraju području namjeravane gradnje za projekt rekonstrukcije raskrsnice M6 i M17 u mjestu Tasovčići i rekonstrukcije mosta preko rijeke Bregave na cesti M17 da uzmu učešće na

JAVNOJ RASPRAVI

o „Planu upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrsnice M6 i M17 u mjestu Tasovčići“ i „Planu upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Bregave na cesti M17“

koja će se održati u Čapljini, u sali Općinskog vijeća (zgrada MUP-a), dana 23.07.2018. u 11:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebe Programa modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta možete pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: https://jpdcfbh.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38, i na web stranici općine Čapljina.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje komentare i sugestije dostaviti do datuma održavanja javne rasprave putem e-mail adrese pimt@jpcfbih.ba

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrsnice M6 i M17 u mjestu Tasovčići
  2. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Bregave na cesti M17
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Poziv na javnu raspravu (Čapljina)

PUO_rekonstrukcija_raskrsnice_M6 i M17_objava

PUO_sanacija_mosta_preko_Bregave_objava

Back to top
Skip to content