Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Čapljina

Danas, je s početkom u 10:00 sati u Općinskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 11. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.

Točke dnevnog reda bile su:

1. Izvod iz zapisnika sa 10. Sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Izvješće o radu Srednje škole Čapljina za 2017. godinu,
3. Izvješće o radu Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini za 2017. godinu,
4. Izvješće o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići za 2017. godinu,
5. Izvješće o radu Doma zdravlja Čapljina za 2017. godinu,
6. Izvješće o radu Gradske ljekarne Čapljina za 2017. godinu,
7. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čapljina za 2017. godinu,
8. Izvješće o radu Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ za 2017. godinu,
9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čapljina za 2017. godinu,
10. Izvješće o radu Crvenog križa Općine Čapljina za 2017. godinu,
11. Prijedog odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti skupljanja i tretiranja komunalnog odpada i zbrinjavanja komunalnog odpada na području općine Čapljina,
12. Prijedlog odluke o davanju predhodne suglasnosti za kreditno zaduženje Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
13. Izvješće o radu Povjerenstva za provedbu postupka koncesije (usvajanje izvješća i donošenje odluke o dodjeli koncesije),
14. Izvješće o provedenom postupku izbora članova tijela upravljanja (usvajanje izvješća i imenovanje članova tijela upravljanja- razrješenje ranijih),
15. Prijedlog zaključka o davanju ovlasti (udio u vlasničkim pravima Radio televizije Herceg-Bosna),
16. Zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Mostaru- donošenje rješenja,
17. Donošenje odluke o razrješenju v.d. ravnatelja i suglasnost za imenovanje v.d. ravnatelja JP „Športsko središte Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
18. Davanje predhodne suglasnosti za izbor i imenovanje ravnatelja JKP „Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
19. Zahtjev Kristijana Raguža za podizanje mladog vinograda na lokalitetu K.O. Lokve.

Sve točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Back to top
Skip to content