Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Čapljina

Danas, je s početkom u 10:00 sati u Općinskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 11. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.

Točke dnevnog reda bile su:

1. Izvod iz zapisnika sa 10. Sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Izvješće o radu Srednje škole Čapljina za 2017. godinu,
3. Izvješće o radu Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini za 2017. godinu,
4. Izvješće o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići za 2017. godinu,
5. Izvješće o radu Doma zdravlja Čapljina za 2017. godinu,
6. Izvješće o radu Gradske ljekarne Čapljina za 2017. godinu,
7. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čapljina za 2017. godinu,
8. Izvješće o radu Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ za 2017. godinu,
9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čapljina za 2017. godinu,
10. Izvješće o radu Crvenog križa Općine Čapljina za 2017. godinu,
11. Prijedog odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti skupljanja i tretiranja komunalnog odpada i zbrinjavanja komunalnog odpada na području općine Čapljina,
12. Prijedlog odluke o davanju predhodne suglasnosti za kreditno zaduženje Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
13. Izvješće o radu Povjerenstva za provedbu postupka koncesije (usvajanje izvješća i donošenje odluke o dodjeli koncesije),
14. Izvješće o provedenom postupku izbora članova tijela upravljanja (usvajanje izvješća i imenovanje članova tijela upravljanja- razrješenje ranijih),
15. Prijedlog zaključka o davanju ovlasti (udio u vlasničkim pravima Radio televizije Herceg-Bosna),
16. Zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Mostaru- donošenje rješenja,
17. Donošenje odluke o razrješenju v.d. ravnatelja i suglasnost za imenovanje v.d. ravnatelja JP „Športsko središte Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
18. Davanje predhodne suglasnosti za izbor i imenovanje ravnatelja JKP „Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
19. Zahtjev Kristijana Raguža za podizanje mladog vinograda na lokalitetu K.O. Lokve.

Sve točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Back to top