Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općina Čapljina kontinuirano radi na zatvaranju kolektivnog centra

Načelnik općine Čapljina dr. Smiljan Vidić sa suradnicima danas je u salonu općine Čapljina održao sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI), predstavnicima Uprave za izbjeglice i prognane HNŽ-a, te predstavnicima Razvojne banke Vijeća Europe Bosne i Hercegovine

Tema sastanka bila je nastavak suradnje na projektu CEB II, tj. „ Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ koji se odnosi na stambeno rješavanje problema raseljenih osoba iz kolektivnog centra u Tasovčićima i alternativnog smještaja interno raseljenih ooba.

„Ovim projektom se želi zatvoriti kolektivni centar u Tasovčićima kao i da se stambeno zbrinu ljudi koji su korisnici alternativnog smještaja naše Općine na način da se sagrade dvije zgrade za sve navedene korisnike tj. za osobe koji su prognani sa bilo kojeg područja Bosne i Hercegovine a koji do sada nisu uspjeli riješiti svoje stambeno pitanje. Veliku pomoć imamo od ministra Čordaša koji se na poseban način založio za Čapljinu a ovo je i prilika da mu se na tome zahvalimo“ kazao je načelnik dr. Vidić.

CEB II projekat podrazumjeva zatvaranje kolektivnih centara u BiH, a nositelj projekta je Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica BiH, implementator projekta je FMROI, a UNHCR daje tehničku podršku projektu.

Za realizaciju navedenog projekta potrebno je 1,4 milijuna eura koja su prikupljena od različitih donatora, a općina Čapljina će u projektu sudjelovati sa dodjelom zemljišta i cjelokupne infrastrukture (struja, voda, komunalije, pristupna cesta, rasvjeta…).

Nakon sastanka obišao se i teren na Modriču gdje se planiraju izgraditi dvije zgrade s ukupno 44 stana u koje će se smjestiti korisnici kampa u Tasovčićima i oni ljudi koji još uvijek koriste alternativni smještaj.

 

Back to top
Skip to content