Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Obavještavamo Vas da je, dana 23.05.2018. godine, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika F BiH za Hercegovačko-neretvansku županiju za općine/grad Mostar, Konjic, Jablanica, Čapljina, Stolac, Prozor-Rama i Ravno, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.

Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grad.
Na objavljenu Odluku o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći mogu podnijeti prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prigovori će se podnositi Komisiji za razmatranje prigovora, koju će posebnim rješenjem imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Preliminarnu rang listu potencijalnih korisnika F BiH pogledajte OVDJE.

Back to top
Skip to content