Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša F BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisao je javni natječaj za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovomnatječaju je 9.665.345,00 KM.

Tekst javnog natječaja preuzmite OVDJE.

Obrazac_aplikacijski

Obrazac_financijski

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu mogu se preuzeti na službenoj web stranici
Fonda za zaštitu okoliša FBiH: www.fzofbih.org.ba.

Umjesto adrese, na kovertu zalijepiti popunjenu naljepnicu koja se nalazi na web stranici
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH .

NALJEPNICA

Aplikacija za učestvovanje dostavlja se osobnoili putem preporučene pošte na adresu:
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ul. Hamdije
Čemerlića 39a; 71 000 Sarajevo.

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom:
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – LOT BR. _________“.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.06.2018.godine.

Back to top
Skip to content