Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisuje javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu.

Rok za prijavu je do 05. lipnja 2018. godine a potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE:

 

Back to top
Skip to content