Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Realizacija programa Postinvesticijske potpore u općini Čapljina

Predstavnici općine Čapljina i Međunarodne financijske korporacije IFC posjetili tvrtku „Voće Gold“ d.o.o. Čapljina u okviru Programa postinvesticijske potpore Suradničke mreže u BiH. Tijekom sastanaka razgovaralo se o načinima na koje se može unaprijediti poslovno ozračje i jačati konkurentnost općine Čapljina, te kako općinske službe i Suradnička mreža mogu pomoći razvojne aktivnosti ove tvrtke.

Naime, potpora poduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja jedan od načina kapitalizacije nastojanja vlasti na svim razinama da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim.

Polazeći od pretpostavke da, ulaganjem, investitori biraju konkretne lokacije za svoje poslovanje, a svojim uspjehom pomažu njihov održivi gospodarski razvitak, Općina Čapljina odlučila je postati aktivnim sudionikom Suradničke mreže u BiH, mreže institucija na svim razinama vlasti uspostavljene u cilju pružanja potpore investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja. U sklopu Programa postinvesticione podrške Suradničke mreže u BiH, djelatnici nadležnih službi u Čapljini će redovito posjećivati najznačajnije gospodarske subjekte u ovoj općini, te sistematski prikupljati informacije s terena o načinima na koje se može pomoći njihov održivi razvitak, te unaprijediti ukupno poslovno okružje u Čapljini.

Članica Grupacije Svjetske banke IFC u suradnji s Britanskim veleposlanstvom, u okviru Projekta privlačenja investicija i promicanja poslovnog okružja na lokalnoj razini – LIFE, pruža tehničku potporu općini Čapljina u provođenju programa postinvesticijske potpore.

 

Back to top
Skip to content