Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana prva sjednica Mehanizma za koordinaciju suradnje s privatnim sektorom u općini Čapljina

U prostorijama općine Čapljina danas je održan prvi sastanak Mehanizma koordinacije suradnje s privatnim sektorom u općini Čapljina na kojem je predstavljen koncept započetih regulatornih reformi u okviru Projekta „LIFE“, kojeg provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC u partnerstvu s Britanskim veleposlanstvom.

Projekt je usmjeren k pružanju potpore lokalnim vlastima BiH na jačanju konkurentnosti i podsticanju rasta gospodarskog sektora kroz smanjenje opterećenja za gospodarstvo i povećanje transparentnosti s ciljem privlačenja novih investicija.

Mehanizam koordinacije suradnje s privatnim sektorom uspostavljen je rješenjem općinskog načelnika i kontinuirano će okupljati gospodarstvenike svih sektora iz Čapljine radi njihovog aktivnog sudjelovanja u procesu donošenja odluka i razmatranja planiranih reformi bitnih za gospodarski razvitak općine Čapljina.

U sklopu sastanka prezentirane su aktivnosti koje se provode u okviru projekta LIFE, gdje općinski organi, uz podršku IFC, vrše popisivanje i reviziju svih administrativnih postupaka i razmatraju mogućnosti njihovog pojednostavljenja i usklađivanja. Za 5 % je već snižena prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine na području općine, a ona se koristi kao osnovica za izračunavanje rente. Provođenje ovih aktivnosti će u konačnici rezultirati uspostavom i E-registara svih administrativnih postupaka, te ažurnih listi poticaja, koje će značajno pojednostaviti i ubrzati njihovo provođenje i dodatno podići nivo transparentnosti rada općinskih organa uprave.

Osnivanje Mehanizma i provedene reforme konkretni su rezultati Projekta privlačenja investicija i promicanja poslovnog ozračja na lokalnoj razini u BiH „LIFE“ koji implementira IFC u partnerstvu s Britanskim veleposlanstvom u Bosni i Hercegovini. Općina Čapljina ovome je projektu pristupila početkom 2018. godine.

Back to top
Skip to content