Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

Federalno ministarstvo kulture i športa objavljuje Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
TRANSFER ZA MLADE
TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa.

Rok za dostavljanje prijava je 11. 05. 2018. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Back to top
Skip to content