Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općina Čapljina pristupila Projektu LIFE i započinje proces regulatorne reforme u cilju promicanja gospodarskog okružja i privlačenja investicija

Općinu Čapljina danas je posjetilo izaslanstvo Međunarodne financijske korporacije – IFC, koja u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u BiH u općini Čapljina provodi Projekt privlačenja investicija i poboljšanja gospodarskog okružja na lokalnoj razini – LIFE. Realizacijom ovoga projekta općina Čapljina napravit će još jedan iskorak u podizanju konkurentnosti svoga privatnog sektora čineći napore na daljem smanjenju troškova poslovanja, skraćenju vremena potrebnog za pribavljanje dozvola i suglasnosti, dodatnom povećanju transparentnosti u radu općinskih tijela uprave, te još intenzivnije krenuti smjerom privlačenja investicija.

Projekt će nastojati uspostaviti model za provedbu dijaloga s poslovnom zajednicom, u okviru kojeg bi se razmatrale inicijative gospodarstvenika i investitora. Dijalog s gospodarskom zajednicom od krucijalnog je značaja za identifikaciju prepreka čije je rješavanje temeljni preduvjet za intenziviranje gospodarskih aktivnosti u ovoj općini. Rezultat ovih aktivnosti bit će i uspostava sustava evidencije investitora, te izrada Investicionog profila općine Čapljina koji će objediniti sve informacije potrebne investitorima, uključujući skice konkretnih lokacija, njihove potencijale i konkurentske prednosti, te kakvu sve potporu lokalne zajednice investitor može očekivati u procesu realizacije investicije.

Projekt LIFE usmjeren je i na segment daljeg unaprjeđenja rada općinske Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova, postupaka vezanih uz izdavanje građevnih dozvola, gdje će se provoditi aktivnosti na uspostavi tzv. jednošalterskog sustava rada. U praksi će to značiti da investitor na jednom mjestu predaje zahtjev i osnovnu dokumentaciju glede lokacije i samoga projekta, a nakon toga općinska administracija postupak provodi po službenoj dužnosti, te u ime podnositelja zahtjeva pribavlja suglasnosti različitih službi nadležnih za pojedine segmente postupka i na taj način značajno rasterećuje investitora.

Međunarodna financijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, aktivno podupire proces provođenja regulatornih reformi u Bosni i Hercegovini skoro 10 godina. Projektom LIFE, u protekle 2 godine, uspješno su provedene reforme u 13 jedinica lokalne samouprave, a predviđenom dinamikom projektne aktivnosti u općini Čapljina, zajedno s još 7 općina i gradova, obuhvaćene su trećim krugom implementacije i trebale bi se realizirati do kraja ove godine.

 

Back to top
Skip to content