Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Čapljina

Danas, je s početkom u 10:00 sati u Općinskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 9. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.
Točke dnevnog reda bile su:

1. Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna općine Čapljina u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine,
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu,
4. Plan aktivnosti borbe protiv korupcije na lokalnoj razini,
5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova tijela upravljanja pojedinih ustanova čiji je osnivač Općina Čapljina,
6. Prijedlog odluke ( određivanje građevnog zemljišta za izgradnju stambenih objekata za smještaj raseljenih, socijalno ugroženih),
7. Izvješće o provedbi postupka o izboru članova Nadzornog odbora JKP Čapljina,
8. Izvješće o radu Povjerenstva za provedbu postupka koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu,
9. Obavijest- zamolba za prenošenje zakupa na poljoprivrednom zemljištu
( „Stolački podrumi“ d.o.o.),
10. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Srednje škole Čapljina,
11. Imenovanje predsjednika Školskog odbora Osnovne škole „Čapljina“,
12.Prijedlozi za reguliranje dodjela zemljišta.

Na samom početku sjednice Općinskog vijeća dužnost vijećnika svečanom prisegom dao je Dragan Pehar.
Sve točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Back to top
Skip to content