Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čapljina

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH, broj 17/04), točke IV Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 6/2017) i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 1/2017), Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ČAPLJINA USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čapljina

Back to top
Skip to content