Javni oglas za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d. o. o. Čapljina- 5 članova, od kojih su 2 člana zaposlenici Poduzeća.

Opis pozicije:

Članovi Nadzornog odbora nadziru rad i poslovanje Poduzeća, a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja imovinom Poduzeća, utvrđuju politiku razvitka, razmatraju i usvajaju izvješća o poslovanju, donose opća akta, imenuju ravnatelja Poduzeća, nadziru zakonitost poslovanja Poduzeća, te obavljaju i druge poslove sukladno zakonima i Statutu Poduzeća.

 Javni oglas NO JKP

Back to top