Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni oglas za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d. o. o. Čapljina- 5 članova, od kojih su 2 člana zaposlenici Poduzeća.

Opis pozicije:

Članovi Nadzornog odbora nadziru rad i poslovanje Poduzeća, a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja imovinom Poduzeća, utvrđuju politiku razvitka, razmatraju i usvajaju izvješća o poslovanju, donose opća akta, imenuju ravnatelja Poduzeća, nadziru zakonitost poslovanja Poduzeća, te obavljaju i druge poslove sukladno zakonima i Statutu Poduzeća.

 Javni oglas NO JKP

Back to top
Skip to content