Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za predlaganje sufinanciranja projekata i/ili manifestacija

Temeljem Odluke Vlade Hercegovačko – neretvanske županije/kantona, broj:01-1-02-3243/17,  objavljuje se

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE SUFINANCIRANJA PROJEKATA I/ILI MANIFESTACIJA/DOGAĐAJA /GRANT – POTPORA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, USTANOVAMA, PRAVNIM OSOBAMA, POJEDINCIMA TE DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Pravo sudjelovanja

Na Javni poziv mogu  se  prijaviti  organizacije, institucije, udruge  i druge  pravne  osobe i pojedinci, koji se  bave  djelatnostima  ili   nude  projekte  iz  sljedećih područja:

 • afirmiranje stvaralaštva mladih;
 • projekti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih osoba;
 • projekti, sudjelovanje ili organiziranje manifestacija iz područja  znanstveno-kongresnih i istraživačkih djelatnosti;
 • njegovanje vjerskih, tradicijsko-kulturnih i športskih vrijednosti;
 • potpora nakladničkoj djelatnosti;
 • potpora projektima iz područja socijalne skrbi i zdravstva ;
 • potpora izvannastavnim programima/projektima u školstvu;
 • potpora projektima iz područja turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša;
 • nagrade i priznanja u spomenutim područjima;
 • potpora projektima iz drugih područja od općega interesa.

Način prijave:

 1. Popunjen prijavni obrazac u prilogu.

Sredstva će biti  dodijeljena temeljem sljedećih kriterija:

 • značaj djelatnosti/projekta za javnost;
 • doprinos djelatnosti/projekta kvaliteti života i usluge;
 • doprinos djelatnosti/projekta poboljšanju stanja u području zdravstva i socijalne skrbi;
 • doprinos unaprjeđenju izvannastavnih aktivnosti u školstvu;
 • doprinos razvitku i  poboljšanju  kvaliteta  turističko-ugostiteljske djelatnosti i  djelatnosti  zaštite okoliša;
 • projekti iz drugih područja značajnih  za općedruštveni  razvitak;
 • doprinos pojedinca  općedruštvenom napretku  iz  svih područja života i rada.

 Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na protokolu Ureda predsjednika Vlade HNŽ i na web stranici Vlade HNŽ: vlada-hnz-k.ba

Popunjene prijave s obveznom naznakom „Za Javni poziv“, dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Ured predsjednika Vlade HNŽ

Stjepana Radića br.3

88 000 Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 28. 12. 2017. godine.

Back to top
Skip to content