Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Čapljina

Danas je s početkom u 11:00 sati u Općinskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana 7. sjednica Općinskog vijeća Čapljina.

Točke dnevnog reda bile su:

1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Čapljina,
2. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Čapljina u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine,
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna općine Čapljina za 2017. godinu,
4. Prijedlog odluke o donošenju Integrirane strategije razvoja općine Čapljina 2017.-2027. ( prilog cd sa integralnom strategijom),
5. Prijedlog odluke o preuzimanju prava i obveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Dom zdravlja Čapljina,
6. Prijedlog odluke o suradnji s Općinom Sračinec, Republika Hrvatska,
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „ Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
8. Izvješće o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta,
9. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Ustanove za kulturu „ Knjižnica i kino Čapljina“,
10. Razrješenje i imenovanje 1 člana Školskog odbora Osnovne škole „Čapljina“,
11. Prijedlozi za reguliranje dodjela zemljišta,

Sve točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Back to top
Skip to content