Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zahtjevi, obrasci, izjave

1. Služba opće uprave

Izjava sa svjedocima

Izjava bez svjedoka

Kucna lista

Obrazac prituzbe1

Obrazac prituzbe2

Potvrda o zivotu

Preslika iz arhive

Punomoć za auto

Punomoc

Suglasnost za malodobno dijete

Izjava o gubitku dokumenta

Kupoprodajni ugovor motornog vozila

 

2. Služba prostornog uređenja i graditeljstva

Odobrenje za gradnju

 Odobrenje za gradnju pravna lica

Razna uvjerenja

Zahtjev za urbanističku suglasnost

Zahtjev za urbanističku suglasnost pravna lica

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole pravna lica

Zahtjev za visinu ratne štete

 

3. Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova

Prijava na natječaj

Zahtjev za dodjelu zemljišta neposrednom pogodbom

Zahtjev za dodjelu zemljišta u svrhu proširenja parcele

Zahtjev za dodjelu zemljišta

Zahtjev za ispravku rješenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na prodaju nedovršene građevine

Zahtjev za izvlaštenje zemljišta

Zahtjev za priznavanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu

Zahtjev za reguliranje ranije dodjeljenog zemljišta

Zahtjev za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovitu uporabu objekta

Zahtjev

 

4. Služba gospodarstva

Zahtjev za izdavanje rješenja o autoprijevozu-taxi-prijevozu za osobne potrebe

Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta u izdvojenom prostoru

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju obrtničke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju trgovačke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju ugostiteljske radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju zajedničke obrtničke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja za turističkog vodiča

Zahtjev za izdavanje rješenja za vođenje radnje putem poslovođe

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za privremeni prestanak rada obrtničke radnje

Zahtjev za promjenu poslovnog sjedišta radnje

Zahtjev za promjenu rješenja o obavljanju djelatnosti

Zahtjev za rješenje o ispunjenju MTU-a

Zahtjev za rješenje o osnivanju zajedn.obrtničke radnje

Zahtjev za stalni prestanak rada radnje

 

5. Služba za društvene djelatnosti

Zahtjev za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred o.š.

Zamolba za dodjelu novčane potpore studentima

Zamolba za izdavanje uvjerenja da nije korisnik novčane potpore

Obrazac prijave

 

6. Služba poljoprivrede i zaštite okoliša

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje

Zahtjev za izlazak inspektora za zašt.okoliša na inspekcijski očevid

Zahtjev a utvrđivanje minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Zahtjev za dodjelu koncesije putem javnog natječaja

Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u registar, listi korištenja, P1 obrasca, promjeni podataka, brisanju iz registra (fizičke osobe)

Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u registar, listi korištenja, P1 obrasca, promjeni podataka, brisanju iz registra (pravne osobe)

Zahtjev za upis u registar obiteljskih gospodarstava (fizičke osobe)

Zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gospodarstava pravne osobe

Zahtjev za upis u vinogradarski i vinarski registar (fizičke osobe)

Zahtjev za upis u vinogradarski i vinski registar pravne osobe

Zahtjev za upis u RPG i RK

 

7. Služba za prava branitelja

Zahtjev za naknadu troškova sahrane

Zahtjev za obiteljsku invalidninu

Zahtjevi za uvjerenja

Zahtjev za prijenos predmeta u drugu općinu

Zahtjev za utvrđivanje novog postotka vojnog invaliditeta

 

8. Služba za proračun, riznicu i računovodstvo

 Zahtjev za fizicke osobe

Zahtjev za pravne osobe

 

9. Ured načelnika

Zahtjev za procjenu nekretnine

 

Back to top
Skip to content