Zahtjevi, obrasci, izjave

1. Služba opće uprave

Izjava – svjedoci

Izjava bez svjedoka

Kućna lista

Obrazac prituzbe1

Obrazac prituzbe2

Potvrda o životu

Preslika iz arhive

Pristup informacijama – zahtjev

Punomoć za auto

PUNOMOĆ

Radna knjižica

Suglasnost za malodobno dijete

Vodič za pristup informacijama

 

2. Služba prostornog uređenja i graditeljstva

Odobrenje za gradnju

Odobrenje za gradnju_ pravna lica

Razna uvjerenja

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole_pravna lica

Zahtjev za urbanističku suglasnost

Zahtjev za urbanističku suglasnost_pravna lica

Zahtjev za visinu ratne štete

 

3. Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova

Prijava na natječaj

Zahtjev za dodjelu zemljišta neposrednom pogodbom

Zahtjev za dodjelu zemljišta u svrhu proširenja parcele

Zahtjev za dodjelu zemljišta

Zahtjev za ispravku rješenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na prodaju nedovršene građevine

Zahtjev za izvlaštenje zemljišta

Zahtjev za priznavanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu

Zahtjev za reguliranje ranije dodjeljenog zemljišta

Zahtjev za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovitu uporabu objekta

Zahtjev

 

4. Služba gospodarstva

Zahtjev za izdavanje rješenja o autoprijevozu-taxi-prijevozu za osobne potrebe

Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta u izdvojenom prostoru

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju obrtničke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju trgovačke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju ugostiteljske radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja o osnivanju zajedničke obrtničke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja za turističkog vodiča

Zahtjev za izdavanje rješenja za vođenje radnje putem poslovođe

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za privremeni prestanak rada obrtničke radnje

Zahtjev za promjenu poslovnog sjedišta radnje

Zahtjev za promjenu rješenja o obavljanju djelatnosti

Zahtjev za rješenje o ispunjenju MTU-a

Zahtjev za rješenje o osnivanju zajedn.obrtničke radnje

Zahtjev za stalni prestanak rada radnje

 

5. Služba za društvene djelatnosti

Zahtjev za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred o.š.

Zamolba za dodjelu novčane potpore studentima

Zamolba za izdavanje uvjerenja da nije korisnik novčane potpore

 

6. Služba poljoprivrede i zaštite okoliša

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti

Zahtjev za izlazak inspektora za zašt.okoliša na inspekcijski očevid

 

7. Služba za prava branitelja

Zahtjev za priznavanje svojstva RVI

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za naknadu troškova sahrane

Zahtjev za obiteljsku invalidninu

Zahtjev za RVI Zahtjev za zdravstvenu knjižicu

Zahtjevi za uvjerenja

 

8. Služba za proračun, riznicu i računovodstvo

Zamolba za PROCJENU NEKRETNINE

Zamolba

Back to top