Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Roditelj (završetak radova na Dječijem vrtiću Čapljina)

Poštovani,

Prvenstveno želimo izraziti pozitivan stav u pogledu početka realizacije projekta dogradnje i nadogradnje Dječjeg vrtića u Čapljini. Svjesni smo činjenice da je to izrazito zahtjevan i rizičan posao, te da se tokom same realizacije mogu pojaviti nepredviđene situacije, koje mogu dovesti do probijanja rokova za završetak ugovorenih radova. Obzirom da smo iz medija informirani da je rok za završetak predmetnih radova 180 dana, a isti su započeti sa danom 1.6.2017.godine, svjedoci smo da se radovi ne privode kraju, te da se ne ispunjavaju zadani rokovi. Naša djeca su u „privremenom“ alternativnom smještaju, gdje je u cca 120 kvadrata prostora smješteno preko 50-ero djece, i to djeca koja su ranije išla vrtić, a za novoupisanu djecu, nažalost, nema mjesta. Iako je kao takav neadekvatan za smještaj naše djece kao i za rad sa njima, želimo pohvaliti osoblje vrtića (naše drage tete) i izraziti iznimno zadovoljstvo njihovim trudom u radu sa našom djecom i velikom količinom ljubavi prema našoj djeci,  te  istaknuti da se njihov rad ne može dovoljno platiti.

U skladu sa naprijed navedenim, ovim putem izražavamo nezadovoljtsvo odvijanjem radova dogradnje i nadogradnje dječijeg vrtića, te tražimo više informacija o konačnom završetku radova. Molimo Vas da nas informirate o trenutnoj situaciji, je li  poduzeto išta oko rješavanja ovog problema, jer svakim danom gubimo nadu da bi se radovi mogli uskoro privesti kraju. Jesu li u ugovoru koji je potpisan sa izvođačima radova navedeni penali ukoliko se ne ispoštiva ugovor, tj. ako se probiju ugovoreni rokovi? Je li u ugovoru definirana stavka o raskidu ugovora, ukoliko se izvođač ne pridržava uvjeta ugovora, odnosno ne pridržava se roka za izvršenje ugovorenih radova?

Također, cijeneći Vaše ulaganje u infrastrukturu Čapljinske rive koja je završena u vrlo kratkim rokovima, molimo Vas da se učini nešto i na brzom rješavanju predmetnog problema, te da se pokrenu intenzivniji radovi na završetku radova na dječjem vrtiću. 

Iako smo Vam se ranije i obraćali, a nažalost nije urađeno, još jednom Vas molimo da se obrati pozornost i na dječje igralište u blizini kulturnog centra, koje je nesigurno i neadekvatno, a za čiju su obnovu potrebna minimalna sredstva.

Djeca su naša budućnost i pozdravljamo svaku inicijativu ulaganja u infrastrukturu koja im omogućuje ljepše i kvalitetnije djetinjstvo. 

U nadi da ćemo što prije dobiti pozitivan odgovor u svezi svih navedenih problema, unaprijed zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

Roditelji

 

 

Poštovani,

Cijenim Vašu zabrinutost u svezi dinamike radova na zgradi Dječijeg vrtića, to pokazuje visok stupanj odgovornosti prema djeci ali i cijeloj zajednici. Ovaj Projekt je po značaju za nas koji ovdje živimo kao i po novčanoj vrijednosti najviše rangiran. Investitor je uvijek zainteresiran da radovi budu u zadanom roku završeni, poglavito u ovoj specifičnoj situaciji. U samom startu radovi su kasnili pa sam organizirao par sastanaka s izvođačem radova i stručnim nadzorom. Rezultat je povećan broj radnika i strojeva na gradilištu a samim tim i ubrzanje radova.
Imam čvrsto obećanje od izvođača da će radovi biti završeni u predviđenom roku kao i potvrdu nadzora za isto. Svima nam je u interesu da se Ugovor ispoštuje, nadam se da neće biti potrebe za aktiviranje pojedinih članaka Ugovora koji se odnose na nepoštivanje rokova.
Drago mi je čuti da ste zadovoljni s radom osoblja vrtića !

Igralište kod HKS-a je bilo nasipano sitnim pijeskom, stanje igračaka ćemo provjeriti i reparirati ili nabaviti nove.

Uz zahvalu na Vašim promišljanjima srdačno Vas pozdravljam.

P.S.- ovaj način komuniciranja je zgodan ali osobno više volim izravan razgovor te ako ste zainteresirani rado ćemo popričati u mom uredu ili nekom drugom mjestu.

Back to top
Skip to content