Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Turizam i Kultura

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Oglas za javno nadmetanje za prodaju službenog vozila

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA ČAPLJINA

NAČELNIK OPĆINE
-Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja
za prodaju dotrajalog službenog vozila-

Broj: 01-16-483/17-2             
Čapljina, 25. travnja 2017. godine

Na temelju Rješenja Načelnika Općine Čapljina broj: 01-16-483/17-1 od 30. siječnja 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za prodaju dotrajalog službenog vozila objavljuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU DOTRAJALOG SLUŽBENOG VOZILA


I-Dana 03. svibnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Sali za sastanke Općine Čapljina (Trg kralja Tomislava) u Čapljini  izvršit će se prodaja službenog  vozila u vlasništvu Općine Čapljina:
-    teretno vozilo, marke FAP, 1616, crvena šasija broj.88450, broj motora: 7463L2, godina proizvodnje 1983.

II-Početna cijena za vozilo je 5000,00 KM (pettisuća konvertibilnih maraka).

Za sudjelovanje u natječaju uplaćuje se jamčevina u iznosu od 500,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Čapljina za prikupljanje javnih prihoda kod Addiko bank  broj:  3060070001035102 sa naznakom „Jamčevina za kupnju dotrajalog vatrogasnog vozila“,vrsta prihoda: 721239, šifra općine: 021.
Sudionik natječaja dužan je prezentirati na natječaju identifikacijski dokument i dokaz o uplati jamčevine.

Sudioniku natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 3 dana od dana zaključenja natječaja. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

III-Kandidat koji ponudi najveću cijenu dužan je u roku od 3 dana od dana javnog nadmetanja izvršiti uplatu ponuđenog iznosa cijene na žiro-račun kod Addiko Banke, Poslovnica Čapljina na depozitni račun Općine Čapljina za prikupljanje javnih prihoda broj: 3060070001035102.

IV-Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vozila i predaja vozila u posjed će se izvršiti u roku od 2 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa cijene.

V-Zaintersirani mogu razgledati vozilo i dobiti uvid u dokumentaciju vozila koje je predmet javnog nadmetanja svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u Čapljini, Vatrogasni dom.

VI-Ovaj oglas objaviti na web stranici Općine Čapljina, oglasnoj ploči Općine Čapljina i Radiopostaji Čapljina.

P R E D S J E D N I K
 Petar Krndelj
     

Copyright © 2017 Općina Čapljina - službene stranice. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).