Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Turizam i Kultura

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Služba za društvene djelatnosti i prava branitelja

Pomoćnik Načelnika Željko Bonić, prof. Rođen je 22.04.1970 godine u Čapljini.
Osnovnu i Srednju školu završio je u Čapljini , a pedagoški fakultet u Mostaru.
Radio je  kao profesor matematike u Srednjoj školi Čapljina, a od kolovoza 2009 godine obnaša dužnost pomoćnika načelnika za društvene djelatnosti.

 

 Služba se brine o slijedećem:

- prati propise i stanje u oblasti školstva i zdravstva,
- surađuje sa školama, Dječjim vrtićem, Domom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje,


- nadzire rad ustanova na području Općine u oblasti zdravstva, školstva i predškolskog odgoja i obrazovanja,
- pripremaju nacrti propisa za Načelnika Općine i Općinsko vijeće iz oblasti školstva, zdravstva,
- prati se stanje i propisi u oblasti obiteljskih odnosa, socijalne skrbi i izbjeglica,
- surađuje sa Centrom za socijalnu skrb,
- prati se stanje prihvata, odnosno smještaja i opskrbe izbjeglica,
- prate se poslovi iz oblasti socijalne skrbi za potrebe Načelnika Općine i Općinsko vijeće,
- prati se stanje i propisi u oblasti povratka izbjeglih i raseljenih osoba i oblasti obnove objekata izbjeglih i raseljenih osoba,
- surađuje se sa nadležnim tijelima vlasti i međunarodnim organizacijama u oblasti obnove i povratka izbjeglih i raseljenih osoba,
- vodi se evidencija o stanju obnove i povratka raseljenih i izbjeglih osoba,
- prati se stanje i propisi u oblasti skrbi o stradalnicima u Domovinskom ratu,
- rješava najsloženije stvari u prvostupanjskom upravnom postupku u primjeni Zakonu o pravima i obvezama stradalnika,
- surađuje sa drugostupanjskim tijelima iz oblasti skrbi o stradalnicima u Domovinskom ratu,
- vodi se evidencija o stradalnicima.

 

 

 

Služba za prava Branitelja

 


Služba se brine o slijedećem:


-    vrši upravno rješavanje u prvom stupnju o pravima branitelja,
-    prati i primjenjuje propise iz oblasti zaštite prava stradalnika u ratu i socijalne skrbi,
-    surađuje s udruženjima stradalnika u ratu, izbjeglih i prognanih, kao i povratnika,
-    vrši poslove za potrebe izbjeglih, raseljenih osoba, kao i povratnika (vođenje evidencija i drugo),
-    koordinira u poslovima obnove i izgradnje objekata za povratnike i izbjegle i raseljene osobe,
-    priprema izvješća, informacije i analize u svezi s navedenim oblastima,
-    vrši upravni nadzor nad ustanovama iz oblasti socijalne skrbi čiji je osnivač Općina,
-    izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz navedenih oblasti za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika Općine,
-    izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju,
-    vrši i druge poslove koje odredi Načelnik Općine, a odnose se na oblasti u kojima vrši nadzor.

 

Copyright © 2017 Općina Čapljina - službene stranice. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).