Kalendar događanja

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Uprava

Turizam i Kultura

Ostalo

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Služba opće uprave

Pomoćnik načelnika Anđelka Udženija, rođena 03. ožujka 1976 godine u Čapljini.
Prirodoslovno matematičku gimnaziju je završila u Metkoviću
1999. je stekla zvanje dipl.oecc. - smjer marketing management na Mostarskom sveučilištu.
Udana i nastanjena u Dračevu.

 

OPIS AKTIVNOSTI:

- koordiniraju se poslovi unutar odjela i rad između odjela,
- pripremaju se akta za Općinsko vijeće i nadzire valjanost akata koja se pripremaju u drugim odjelima za Općinsko vijeće,
- nadzire se primjena propisa o uredskom poslovanju u odjelima i primjena Zakona o upravnom postupku i ukazuje na nepravilnost i propuste u primjeni istih propisa,
- organizira se rad na pripremi službenog glasila Općine,

Register to read more...

Služba prostornog uređenja i graditeljstva

Pomoćnik načelnika Irena Bakalar - Bulum, rođena 21.veljače 1963. u Čapljini
Gimnaziju je završila u Čapljini.
1986.g. stekla je zvanje diplomiranog inženjera arhitekture
na Sarajevskom sveučilištu.
Udana. Nastanjena je u Čapljini.

 

Služba se brine o slijedećem:

- pripremaju se informacije iz oblasti urbanizma,
- vodi postupak pripreme donošenja i provedbe prostorno-planske dokumentacije,
- prikupljaju se podaci, osigurava suradnja i usuglašavanje stavova svih zainteresiranih pri izradi i usvajanju urbanističkih planova,

Register to read more...

Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova

Pomoćnik Načelnika - Darko Šimović
Rođen je 16.ožujka 1972 god. u Sarajevu. Završio gimnaziju u Sarajevu.
Diplomirao na pravnom fakultetu u Mostaru 1997 godine.
Oženjen; nastanjen u Čapljini.

 
Služba se brine o slijedećem:

- izrađuju se nacrti rješenja o pravima na nekretninama,
- izrađuju se nacrti normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće iz oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova,
- vodi se upravni postupak i izrađuju rješenja i zaključci u postupku uzurpacije, izvlaštenja i povrata u posjed nekretnina u privatnom vlasništvu,

Register to read more...

Služba gospodarstva

Pomoćnik načelnika - Stjepan Jakiša , rođen 13. studenog 1956. u Čapljini.
Gimnaziju je završio u Čapljini.
1983. stekao je zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede u Sarajevu.
Oženjen. Živi u Čapljini.


Služba se brine o slijedećem:

- obavlja poslove iz djelokruga Općine koji se odnose na industriju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, komunalno   gospodarstvo, obrt, promet i druge poslove iz oblasti gospodarstva,

Register to read more...

Služba civilne zaštite

Pomoćnik načelnika Petar Krndelj , rođen 08. 06. 1960. godine u Metkoviću - RH,
Adresa stanovanja: Čeljevo 89 - Čapljina
telefon: 036 807-076, 063 328-177
email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
stručna sprema: VSS - Fakultet političkih znanosti 1979/1984 god.

 Služba se brine o slijedećem:

- organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
- organizira funkcioniranje vatrogastva i nadzire njegov rad,
- izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća,
- priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
- predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,

Register to read more...

Služba poljoprivrede i zaštite okoliša

Pomoćnik Načelnika  Ivan Merdžan rođen 02.11.1957 godine u Čapljini.
Gimnaziju je završio u Čapljini  a poljoprivredni  fakultet   1982 godine završava  u Sarajevu.
Obnašao je dužnosti rukovoditelja  proizvodnje u poduzeću  „ proizvodnja cvijeća i ukrasnog  bilja“ Mostar P.J. Čapljina, direktora „ Staklenici“ d.d. Čapljina, direktora J.K.P.Čapljina.
Od studenog 2008 obnaša dužnost pomoćnika načelnika za poljoprivredu i zaštitu okoliša.
Nastanjen je u Gnjilištima.
Otac 3 djece.

Služba se brine o slijedećem:

Register to read more...

Copyright © 2020 Općina Čapljina - službene stranice. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.