Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područja općine Čapljina

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na
području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

Izmjena plana nabavki za 2015. godinu

  Izmjena plana nabavki za 2015. godinu.

Odluka o izboru najpoveljnijeg ponuditelja i obrazloženje o neprihvatljivoj ponudi

Odluka o izboru najpoveljnijeg ponuditelja i obrazloženje o neprihvatljivoj ponudi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju ulica

Poziv za dostavljanje ponuda Za Tender Br.: ROMI/ 653/2015 /LOT1 sanacija postojećeg lokalnog puta u naselju Stanojevići

 

PROJEKAT: „ Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općini Čapljina u 2014.godini “
   

Poštovani,

Hilfswerk Austria International, (u daljem tekstu - ovlaštena strana za ugovore),  implementira Projekat „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općini Čapljina“.

Projekat obuhvaća realizaciju radova na sanaciji postojećeg lokalnog puta u naselju Stanojevići općina Čapljina, a sanacija obuhvaća kompletno asfaltiranje dionice neasfaltiranog  dijela puta i sanaciju udarnih rupa na dionici puta koji je ranije asfaltiran za stambeno zbrinjavanje Roma.

1.    Pozivamo Vas da dostavite ponudu za izvođenje radova (uključujući nabavku, isporuku i ugradnju građevinskog materijala) za sanaciju puta u naselju Stanojevići općina Čapljina, a sanacija obuhvaća kompletno asfaltiranje dionice neasfaltiranog  dijela puta i sanaciju udarnih rupa na dionici puta koji je ranije asfaltiran.
2.    Zainteresirani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije na slijedećoj adresi:

Hilfswerk Austria, Derviša Numića br. 6., 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba:     Senija Ibišević    
Telefon:               033 715 275; 033 715 276
Faks:                033 611 563
e-mail                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
    
3.    Ponude se trebaju dostaviti na adresu: Hilfswerk Austria, Derviša Numića br.6, 71 000 Sarajevo , najkasnije do 12:00  sati, 27.08.2015.god.  Ponude koje stignu iza navedenog  roka neće se uzeti u razmatranje.
      4.    Ponude će se otvoriti u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača koji žele da prisustvuju otvaranju ponuda, na adresi, Hilfswerk Austria, Derviša Numića br.6., 71 000 Sarajevo 27.08.2015.god.  u 12:15 sati.

More Articles...

  1. Obavijest o rezultatima javne nabave
  2. Obavijest o postupku javne nabave
  3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
  4. Obavijest o izboru u skladu sa člankom 70 stavak 6