Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Odluka o kolektivno (kombinirano) osiguranju djelatnika općine Čapljina

 

 Odluka o  kolektivno(kombinirano) osiguranju djelatnika općine Čapljina

Obavijest, odluka i zapisnik

 

Obavijest i odluka

Zapisnik

Odluka i zapisnik o izradi Glavnog projekta zatvaranja (sanacije) postojeće deponije

Odluka i zapisnik o izradi Glavnog projekta  zatvaranja (sanacije) postojeće deponije komunalnog otpada općine Čapljina(II FAZA)

 

Odluka

Zapisnik

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  za nabavu roba  - Nabava  i sukcesivna isporuka goriva za službena vozila za potrebe općine Čapljina

 

Odluka

Zapisnik

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga

 

 Odluka

 Zapisnik

More Articles...

  1. Obavijest poljoprivrednim proizvođačima
  2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
  3. Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
  4. Obavijest o poništenju postupka javne nabave