Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Odluka i obavijest

 

Odluka i obavijest

 

Zapisnik

ODLUKA - Nabava i sukcesivna isporuka potrošnih sredstava za čistoću

 

ODLUKA

 

Pokreće se postupak za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova kojima je Općina Čapljina osnivač

Na temelju članka 6. i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 34/03, 34/03 i 65/13), Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova tijela upravljanja, javnih ustanova, institucija i društava kojima je općina Čapljina osnivač ili u kojima ima određeni pravni interes (Narodni list općine Čapljina, broj 6/05) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008), Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, donijelo je

Javni oglas za imenovanje članovo općinskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni  glasnik BiH, broj: 23/2001, 7/2002, 20/2002, 25/2002, 20/2004, 25/2005, 52/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 32/2007, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 18/13 i 7/14), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj: 6/2016 i 13/2016) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008) Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, donijelo je

Odluka i obavijest za LOT I i LOT II - Građevinski i strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina

Odluka i obavijest za  LOT I i LOT II - Građevinski i strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina

 Zapisnik o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda.

 

More Articles...

  1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ organizira javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana Hercegovačko-neretvanske županije
  2. Javni poziv roditeljima djece koja koriste javni prijevoz u osnovne škole na području općine Čapljina
  3. Obavijest o regulacijskom planu urbane vile „CREMMIS“ Čapljina
  4. Natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1